AĞIZ VE ÇENE CERRAHİSİ

Diş Çekimi

Çürük ya da kırık nedeni ile zarar görmüş dişler, diş hekimi tarafından dolgu, kuron ya da başka bir tedavi yöntemi ile tedavi edilir. Ancak bazen dişteki zarar çok büyük boyutta olur ve diş tedavi edilemez duruma gelir. Bu nedenle dişin çekilmesi gerekir.

Diş çekiminin diğer nedenleri:

• Alttan gelen dişi engelleyen fazladan bir dişin olması durumunda
• Ortodontik tedavi görecek kişilerde dişlerin yerlerine uygun yerleştirilebilmesi için gerekli olan yeri kazanabilmek
• Baş ve boyun bölgesine radyoterapi görmüş olan kişilerin radyoterapi gördüğü alandaki dişlerin çekilmesi gerekebilir.
• Kemoterapi görmüş kişilerin dişlerinin çekilmesi gerekebilir. Çünkü kemoterapi immun sistemi (bağışıklık sistemi) zayıflatarak enfeksiyon gelişme riskini arttırır. Bu nedenle bu dişlerin çekilmesi gerekir.
• Organ nakli yapılan kişilerin bazı dişlerinin çekilmesi gerekebilir. Çünkü organ naklinden sonra verilen bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar nedeni ile dişler enfeksiyon kaynağı haline gelebilir.
• Gömük dişler, özellikle üçüncü büyük azılar, onlu yaşların sonları veya yirmili yaşların başlarında sürmeye başlar. Bu dişler sürmeden ya da sürdükten sonra genellikle çekilir. Bu dişler, çenelerde yer sıkışıklığı, çürük ya da ağrıya neden olduğu için çekilmesi gerekebilir.

Basit diş çekimi ağız içinde görünen dişlerin çekiminde kullanılan tekniktir. Lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Basit diş çekiminde, diş bir alet yardımı ile tutulur. Diş çekilmeden önce ileri-geri hareketler yapılarak gevşetilir. Bu hareket bazen diş ve dişeti arasına giren bir alet yardımı ile yapılabilir. Böylece diş en az travma ile çekilir.

Cerrahi çekim ağız içinde rahatça görülemeyen, dişeti sınırında kırık olan ya da sürmemiş dişlerin çekiminde kullanılan tekniktir. Bazı durumlarda dişin üzerinde kaldırılması gereken kemik bulunabilir. Çekilecek diş bölümlere ayrıldıktan sonra çıkarılması gerekebilir. Bu durumlarda da cerrahi çekim uygulanır. Normal çekimde olduğu gibi lokal anestezi ile işlem yapılabilir. Dişe ulaşabilmek için dişetinin açılması gerekir. Dişe ulaşabilmek için kemik kaldırılması işlemi Er:YAG ile yapılır. Bazı vakalarda gerekli olan dişin bölümlere ayrılması işlemi de Er:YAG laser ile yapılır.Üst gömük dişlerin alttakilere göre çekimleri genellikle daha kolay olmaktadır.


KÖK REZEKSİYONU/APİSEKTOMİ


Kök rezeksiyonu, çok sayıda kökü olan dişlerin tek bir kökte sınırlı olan bir problemin (kök çürüğü, kırık ya da kök çevresindeki kemik kaybı) tedavisi için kullanılır.

Birçok durumda, diş köklerinin açığa çıkarılabilmesi için dişetine gerekli insizyonlar yapılır. Er:YAG laser yardımıyla, diş açığa çıkarıldığında, kökler dişin geri kalan kısmından ayrılır. Ayrılmış olan kök çekilir. Aynı zamanda çürük olan ya da ağız içerisinde korunamayacak olan diş kısımları da diş hekimi tarafından uzaklaştırılır.

İşlemden sonra cerrahi alanı steril serum ile yıkanır. İnsizyon alanının kapatılması için dikişler kullanılır. Diş geçici bir dolgu ya da kuron ile kaplanır ve birkaç ay sonra, daimi bir restorasyon ile değiştirilir. Diş hekiminiz, ağrı kesici, klorheksidinli antimikrobiyal ağız gargarası ve aynı zamanda antibiyotik reçete edebilir.

TÜBERLERİN DÜZLEŞTİRİLMESİ

Tüm dişleriniz ağzınızda bulunuyorsa genellikle tüberler sizin için sorun teşkil etmez. Ancak, üst dişlerinizi kaybedip bir proteze ihtiyaç duyduğunuz takdirde, tüberler üst çenenizin diğer kısımlarından sarkık olacağı için protezin uyumsuzluğuna neden olabilir. Geniş bir tüber protezin çene kemiği ve ağız tavanı ile arasındaki sızdırmazlığını önler.

Bu uygulama lokal anestezi ile yapılır. Fazla dişeti dokusu kesilerek uzaklaştırılır. Daha sonra altta bulunan kemik traşlanarak düzeltilir. Yeterli dişeti ve kemik dokusu uzaklaştırıldıktan sonra dikiş atılır.

GÖMÜLÜ DİŞ

Gömülü dişler, ağız cerrahisinde en sık görülen olgulardır. Ağızda sıklıkla alt-üst 20 yaş dişleri, üst çene köpek dişleri ve nadiren alt-üst çene küçük azı dişleri gömülü kalabilir. Gömülü dişler bazen hiç belirti göstermez ve şikayete neden olmaz. Bazen de, çok büyük şikayetlere neden olabilirler. Varlığı saptandıktan sonra, şikayete neden olsun ya da olmasın gömülü dişlerin mutlaka çekilmesi gerekmektedir.

KİST OPERASYONLARI

Çenelerde dişlere bağlı ve dişlere bağlı olmayan sebeplerle kistler görülebilmektedir. Kistler çene kemiğini eriterek madde kaybına ve çene kemiğinin zayıflamasına sebep olurlar.tedavi edilmediklerinde ilerleyerek çenelerde kırıklara, estetik ve fonksiyonel bozukluklara neden olurlar. Zamanında teşhis edilebilmeleri için diş hekiminize 6 ayda bir panoramik röntgen çektirerek muayene olmanızda fayda vardır. Kliniğimizde bu tip kistlerin öncelikle tanı amaçlı ufak parçalar alınıp histopatolojik incelemesinden sonra gerekli tedavileri yapılmaktadır.

İLGİLİ RESİMLER